ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

April 4, 2024

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัน : เสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567

เวลา : 9.30 – 10.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหอพักโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Related articles