ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

Dermatology in MedCenter

เราพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยทีมแพทย์พยาบาลพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

Our Highly Qualified Doctors