อายุรกรรม
neurology_icon

อายุรกรรม

No data was found

Neurology in MedCenter

ทีมอายุรแพทย์ผู้เชียวชาญหลากหลายสาขา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนโรคที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งโรคเฉียบพลัน และเรื้อรัง ภายใต้การดูแลที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัย มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็ว แม่นยำ สามารถให้ความรู้ คำแนะนำด้านโภชนบำบัดโดยนักโภชนากร ตลอดจนมีนักกายภาพบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมให้การดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ อาทิ

  • โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคไต
  • โรคหัวใจ
  • โรคติดเชื้อ
  • โรคมะเร็ง
  • โรคปอด
  • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • โรคด้านสมองและระบบประสาท

Our Highly Qualified Doctors