กุมารเวชศาสตร์
ICON for website (1)

กุมารเวชศาสตร์

Pediatrics

บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ เฉพาะทาง และทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา

พร้อมการดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็คสุขภาพ แก้ไขการพูด กายภาพบำบัด และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังช่วยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสมแก่ผู้ปกครอง เน้นความอบอุ่นในครอบครัว

Our Highly Qualified Doctors