รักษ์มาตรฐาน บริการด้วยใจ ใครๆก็มาได้

โรงพยาบาลเชียงราย ราม
Chiang Rai Ram Hospital

แพทย์ (Doctor)

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ
หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

Choose specialty:
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
Choose specialty >
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
กระดูกและข้อ
13 yr. of practice
2Demo doctor
กุมารเวชศาสตร์
2Demo doctor
อายุรกรรม