ร่วมทีมกับเรา

ร่วมทีมกับเรา

โรงพยาบาลเชียงราย ราม

สนใจติดต่อสมัครงาน

ร่วมทีมกับเรา

โรงพยาบาลเชียงราย ราม

โรงพยาบาลเชียงราย ราม

เปิดรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมทีม มาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องชาวเชียงรายด้วยกันนะคะ

แพทย์ทุกสาขา

ด่วน!

( Full-time และ Part-time )

เภสัชกร

ด่วน

( Full-time และ Part-time )

นักรังสีเทคนิค

ด่วน

( Full-time )

พยาบาลวิชาชีพ

( Full-time )

ผู้ช่วยพยาบาล

( Full-time )

ผู้ช่วยเภสัชกร

( Full-time )

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

( Full-time )

นักเทคนิคการแพทย์

( Full-time )

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา

( Full-time )

แคชเชียร์

( Full-time )

นักโภชนาการ

( Full-time )

จป. วิชาชีพ

( Full-time )