ร่วมทีมกับเรา

ร่วมทีมกับเรา

โรงพยาบาลเชียงราย ราม

สนใจติดต่อสมัครงาน

ร่วมทีมกับเรา

โรงพยาบาลเชียงราย ราม

โรงพยาบาลเชียงราย ราม

เปิดรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมทีม มาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องชาวเชียงรายด้วยกันนะคะ

หัวหน้าพยาบาล ประจำศูนย์สุขภาพ

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

นักรังสีเทคนิค

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

นักเทคนิคการแพทย์

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

พยาบาล (OPD)

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

พยาบาลประจำศูนย์สุขภาพ

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (OPD)

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (IPD)

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

เจ้าหน้าที่การตลาด

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567

พนักงานซักฟอก

ด่วน! อัพเดท 12/02/2567