โรงพยาบาลเชียงราย ราม รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO

June 10, 2024

โรงพยาบาลเชียงราย ราม ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 โดยมีนายแพทย์วัชระ เตชะธีระวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ คุณสุณิสา สายสุทธิ์ และ คุณบุณยนุช โยยิ่ง

การตรวจประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเชียงราย ราม ตามมาตรฐาน ISO เพื่อให้โรงพยาบาลเชียงราย ราม สามารถรักษามาตรฐานองค์กรคุณภาพอย่างเป็นสากลต่อไป

โดยที่โรงพยาบาลเชียงราย ราม มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞โทร.053-719-719

👉🏻 Inbox FB: m.me/216329368698351

💚LINE ID: @chiangrairam (https://lin.ee/pDTjYCY) 📲

🌎www.chiangrairam.com🌐

💌 info@chiangrairam.com 📧) 📲

#โรงพยาบาลเชียงรายราม

#Chiangrairamhospital

#รักษ์มาตรฐานบริการด้วยใจใครๆก็มาได้

#ISO#InternationalStandardizationandOrganization

Related articles