สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

บริการรถฉุกเฉิน 24ชม.

บริการรถฉุกเฉิน 24 ชม.

Logo โรงพยาบาลเชียงราย ราม

ห้องพักผู้ป่วยใน

ห้อง ICU

ห้อง ICU

ห้องรวมผู้ป่วยชาย

ห้องรวมผู้ป่วยชาย

ห้องรวมผู้ป่วยหญิง

ห้องรวมผู้ป่วยหญิง

ห้องพิเศษเดี่ยว

ห้องพิเศษเดี่ยว

ห้องคลอด

ห้องพิเศษคู่

ราคาห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาเชียงราย ราม

Type
ราคารวม
ค่าห้อง
ลดค่าห้อง 20%
ค่าโรงพยาบาล
ค่าบริการพยาบาล
ค่าอาหาร
ราคาห้องสำหรับประกัน
VIP
4,650.00
3,350.00
2,680.00
500
500
300
3,980.00
Grand deluxe/คอกกั้นเด็ก
3,000.00
1,850.00
1,480.00
350
500
300
2,630.00
Deluxe
2,500.00
1,350.00
1,080.00
350
500
300
2,230.00
ห้องรวม
1,500.00
500
400
350
350
300
1400
ICU
6,900.00
5,100.00
4,080.00
500
1,000.00
300
5,880.00