สูตินารีเวช
ICON for website

สูตินารีเวช

No data was found

Obstetrics and Gynaecology

เราเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงทุกวัย เริ่มตั้งแต่การดูแลแม่และเด็ก ผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่างๆ เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ การฝากครรภ์ การคลอด แนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และวัยทอง

โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ให้การบริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

Our Highly Qualified Doctors