ศัลยกรรม
endosurgery_icon

ศัลยกรรม

No data was found

Surgeries in MedCenter

ศัลยกรรมตกแต่งเป็นศัลยกรรมในการผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการแก้ไขความพิการตั้งแต่กำเนิด ศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมในด้านศัลยกรรมตกแต่งครบทุกสาขาวิชาพร้อมวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในรวมถึงข้อดีและข้อเสียก่อนเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งการทำศัลยกรรมตกแต่ง

  • ศัลยกรรมตกแต่งหนังตาบนและหนังตาล่าง
  • ศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูก ตกแต่งตัดปีกจมูก
  • ศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก และลดขนาดหน้าอก
  • ศัลยกรรมตกแต่งหน้าท้อง
  • ศัลยกรรมตกแต่งใบหู (แก้ไขใบหูกาง)
  • ศัลยกรรมเพื่อแก้ความผิดปกติแต่กำเนิด
  • จากอุบัติเหตุ เช่น ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่คอ ปาก ผิวหนัง หรือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีบาดแผลที่หน้าและกระดูกหักเป็นต้น

Our Highly Qualified Doctors